White papers

The effect of ambulance relocations on the performance of amb. service providers

Dynamic Ambulance Management (DAM) is generally believed to provide means to enhance the...

Download >

Van reactieve naar proactieve planning van ambulancediensten

In dit artikel berichten Karen Aardal e.a. over het REPRO-project, een onderzoeksproject dat zich richt op het...

Download >

Evaluating dynamic dispatch strategies for emergency medical services: TIFAR simulation tool

In life-threatening emergency situations, the ability of emergency medical service (EMS) providers to arrive at...

Download >

An efficient heuristic for real-time ambulance redeployment

We address the problem of dynamic ambulance repositioning, in which the goal is to minimize the expected...

Download >

Relevant Articles

AI in de praktijk: Stokhos maakt het ambulance-netwerk efficiënter

De ontwikkelingen in AI gaan snel en het potentieel is enorm. Maar hoe wordt AI precies toegepast in de praktijk? Start-up Stokhos rekent continu door wat de optimale inzet is van ambulances en ambulancepersoneel, waardoor ambulances efficiënter opereren en sneller ter plaatse zijn op een incident.
Interview door Femmie Geradts, directeur Startup Village <lees meer>

Final presentation of solutions bij UvA Master Challenge Teams

Four teams from the University of Amsterdam have presented their results from the Machine Learning Challenge today. They have worked on deeper analysis of historical incidents in one of the Dutch regions. The analysis methods were formulated according to scientific standards and were investigated by applying the most recent machine learning techniques. The results were quite promising and some of them will be applied by Stokhos to further improve the performance of our algorithm. We will analyze the next phase via internships, that will be posted soon. We are very happy with the results and thank all the teams for their efforts. The UvA Machine Learning Challenge is a Master Challenge for AI students. Companies posted cases for 32 student teams. As to dr. Iris Groen, coordinator of the challenge put it: “Your challenge was the most popular out of all challenges submitted.”

Stokhos in landelijke media

NPO actualiteitenrubriek EenVandaag maakt item over het gebruik van Seconds software

Op vrijdag 20 november besteedde actualiteitenprogramma EenVandaag aandacht aan de slimme innovaties van Stokhos en aan hoe deze succesvol worden ingezet in de veiligheidsregio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Zuid-Holland Zuid. Mooie samenwerkingen die levens redden, hersteltijden bekorten, kwaliteit van leven na een incident op een hoger niveau weten te houden en zorgkosten besparen.

Voor het volledige artikel kunt u hier klikken.

Betere overlevingskansen en minder gevolgschade voor patiënten

CbusineZ investeert in datasciencesysteem om aanrijtijden ambulances te verbeteren

CbusineZ, de innovatie- en investeringsmaatschappij van CZ, gaat participeren in een onderneming die een systeem heeft ontwikkeld dat met behulp van datascience helpt aanrijtijden van ambulances sterk te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat in een aantal regio’s de responsetijden van de ambulances fors stijgen en dat is een zorgelijke ontwikkeling. Onder meer personeelsschaarste en onvoldoende inzicht in spreiding en beschikbaarheid van capaciteit spelen daarbij een rol. Met het systeem kan op basis van historische data een betere vraagvoorspelling worden gedaan en het systeem geeft ook beter inzicht in inzetbaarheid van de auto’s. Daarmee kan de capaciteit die voorhanden is veel effectiever worden benut. Overlevingskansen nemen daarmee toe en een snellere respons leidt ook tot kortere genezing- en hersteltrajecten. CbusineZ wil toewerken naar een landelijk dekkende inzet van het systeem.

Rogier van der Hooft, raad van Bestuur van CbusineZ: ‘Als oplossing voor de te lange aanrijtijden wordt nogal eens als eerste gedacht aan het kopen van meer ambulances. Los van de investering van de ambulance is ook het benodigde gespecialiseerde personeel nauwelijks te krijgen. Wij denken dat het daarom extra urgent is dat je eerst kijkt of je de huidige capaciteit niet beter kan benutten en we weten dat dit systeem daarbij kan helpen. Daar willen wij graag aan bijdragen.’

Hoe werkt het globaal?

Het systeem is ontwikkeld door Stokhos dat is ontstaan vanuit een onderzoeksproject van de Technische Universiteit Delft en het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Dit project had als doelstelling algoritmes te ontwikkelen voor dynamisch ambulance management waarbij de performance van het ambulance systeem zou worden verbeterd. Het systeem is inmiddels al door vier Regionale Ambulance Voorzieningen aangeschaft. Vincent van den Brekel, directeur van Stokhos, geeft aan dat de resultaten in die veiligheidsregio’s zeer positief zijn. Hij licht verder toe dat er heel veel tijd is besteed aan het juist 'tunen' van het algoritme. In het dagelijks managen van het responssysteem zijn er steeds regionale elementen die je in het algoritme moet opnemen. In een regio wil je niet dat resultaten per gemeente sterk uiteenlopen of moet je bij het verplaatsen van auto's rekening houden met bruggen die open kunnen staan en wil je ook niet teveel verplaatsingen tegelijkertijd, etc. Op basis van historische data een goede voorspelling kunnen doen van de vraag per deelgebied is slechts 'stap 1'. De paraatheid van de ambulance voorziening is weer sterk afhankelijk van de vraag intensiteit op bepaalde momenten en ook de locatie van de auto. Het 15 minuten bereik van een auto in een stadscentrum is bijvoorbeeld minder dan van diezelfde auto die buiten het centrum staat. 'Eigenlijk is het systeem vergelijkbaar met een schaakcomputer. Steeds weer rekenen we uit wat de optimale zet (locatie) is, anticiperend op de zet van de tegenstander (het aanstaande -nog onbekende- incident) en de status van onze eigen stukken. Een schaakgrootmeester kan dat nooit zo snel berekenen en de centralist heeft hiermee dus een veel betere tool om zijn beschikbare middelen optimaal in te zetten’, aldus Van den Brekel.

Het systeem helpt de centralist

De centralist op de meldkamer heeft drie taken: Inschatten urgentie en het sturen van de juiste auto, ondersteunen van de persoon die de melding doet en allocatie van ambulances over een regio zodat toekomstige incidenten zo snel mogelijk aangereden kunnen worden. Een veiligheidsregio kent verschillende standplaatsen en de centralist geeft aan de chauffeur aan waar hij moet gaan staan. Praktijk leert dat niet iedere centralist hier evenveel gevoel en ervaring mee heeft, maar ook juist in tijden van schaarste van middelen of een meer complexe regio heeft dit systeem heel veel toegevoegde waarde. De centralist kan zijn werk beter doen en het welzijn van de patient verbeterd als gevolg van de snellere respons van de nooddienst. Gijs Roest, directeur van de regio Flevoland, Gooi & Vecht: "Onze prestaties zijn toonaangevend en Stokhos heeft hieraan bijgedragen. We zijn al een aantal jaren met Stokhos aan de slag en de toegevoegde waarde wordt nu breed in de organisatie gedeeld".

Health Innovation Seed Fund III B.V. invests in Stokhos emergency mathematics

CWI spin-off company Stokhos emergency mathematics will receive an investment of Health Innovation Seed Fund III. With this financial injection Stokhos aims to further optimize its software called Seconds, to achieve a scale-up and further international expansion. Stokhos’ objective is to become a world leader in the area of emergency mathematics eventually. CEO Vincent van den Brekel: “We are very glad to be noticing an increasing client demand towards Stokhos. This investment allows us to scale-up the product and to meet the growing demand. The first foreign prospects have already reported themselves to us and therefore the team will expand on short notice.”

Stokhos provides software solutions which enable the proactive relocation of emergency services based on predictions of future demand. The software products are mainly used for the optimization of ambulance services at the moment: ambulances arrive on the spot faster, and thereby make it possible to actually save lives. The software is applicable to other services like the fire brigade, police and roadside assistance as well. A number of ambulances service already satisfactorily work with the Stokhos software and the interest for implementation in other – also foreign – regions is large. The company is already active on the German market since 2017 in the form of a cooperation with LIS Leitstellen.

The spin-off originates from the research project REPRO, executed by the Stochastics group of CWI in cooperation with Delft University of Technology and funded by STW (now the NWO Domain Science). Dick Broekhuis, director of CWI’s holding CWI Inc.: “We consider it of the utmost importance that our research has a direct impact on society. Therefore we regarded the Stokhos software as having great potential. It is very satisfying that Stokhos will now get the chance to expand, so even more people can profit from more efficient service by emergency services.”

Stokhos was launched with help of a Take-Off Grant of Technology Foundation STW, which is aimed at accelerating innovations based on scientific research.

STOKHOS IS NOMINATED FOR THE ACCENTURE INNOVATION AWARDS

The Stokhos Seconds Application is nominated for Accenture Innovation Awards in the sections of "Perfect Cities" and "Safe and Secure Society". The voting is now open to the public and all votes are greatly appreciated. You can vote using the link below.

please vote here (English) >

VOTING IS OPEN FOR THE FOR THE COMPUTABLE AWARDS 2017

Stokhos is now one of the last 10 contenders for the Computable Awards 2017 in the "Health" category. Voting is now open to the public and any votes are greatly appreciated. Find out more by following the link below.

more information here (English) >

STOKHOS IS NOMINATED FOR A COMPUTABLE AWARD

The Stokhos Seconds Application is nominated for the Computable Awards 2017 in the "Health" category. Jury member Jeroen Aris has written a report about the jury's opinion about the Stokhos Seconds Application. You can find the report by following the link below.

full Report (Dutch) >

STOKHOS AND THE LIS SIGNED A LETTER OF INTENT TO BRING SECONDS TO GERMANY

On Monday the 24th of April Stokhos and LIS have signed a letter of intent at the Hannover Messe in the presence of Dutch State Secretary Sander Dekker. Through this cooperation the Stokhos Seconds software will in future also be available to emergency regions in Germany and Austria. Find out more by visiting the link below.

full Text (Dutch) >

Contact us

Make an appointment

  • We will come by and give you advice tailored to your specific needs.

Demo

  • Ask for a free demonstration of our product adapted to your region.

Consultancy

  • Ask for our one-time coverage consultancy.

Or visit the Seconds Application page to find out more about the software.

Contact us >